XMLCreator

( )
2 Röster

XMLCreator-klassen är en klass designad för att underlätta skapandet av XML-dokument. Den förpackar MXXMLWriter30-klassen från Microsoft och skapar XML-dokument såväl i minnet som sparade på disk.
Den stora fördelen med den här klassen är att den tar hand om all kodning av specialtecken osv.

Ladda ner Donera Licens

Bli den förste att kommentera eller ställa en fråga om koden!

Behöver:

"Microsoft XML, v3.0" or later
"Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library" or later

Här är ett exempel på hur den används:

Gränssnittet:

 • Encoding as string
  Returnerar eller sätter vilken typ av kodning som skall användas i det resulterande XML-dokumentet. Standard är UTF-16.
 • Standalone as boolean
  Returnerar eller sätter standalone attributet i XML-deklarationen. Standard är True.
 • OutputEscaping as boolean
  Returnerar eller sätter hurvuda specialtecken skall kodas eller inte. Standard är True.
 • Indent as boolean
  Returnerar eller sätter hurvida det resulterande XML-dokumentet skall vara indenterat eller inte. Standard är True.
 • XMLDeclaration as boolean
  Returnerar eller sätter hurvida XML-deklarationen skall tas med i det resulterande XML-dokumentet eller inte. Standard är True .
 • NewDocument()
  Startar ett nytt XML-dokument.
 • EndDocument()
  Avslutar ett XML-dokument.
 • NewElement(ElementName as String)
  Skapar ett nytt XML-element vid namn ElementName.
 • SetElementValue(Value as string)
  Sätter värdet på det nuvarande XML-elementet.
 • AddElement()
  Lägger till ett skapat element till XML-dokumentet.
 • EndElement()
  Avslutar ett element som lagts till XML-dokumentet.
 • AddAttribute(AttributeName as string, AttributeValue as string)
  Lägger till ett attribut till ett skapat element.
 • GetDocument() as string
  Returnerar XML-dokumentet som en sträng.
 • SaveDocument(FileName as string)
  Sparar XML-dokumentet till en fil.

Vill du att din verksamhet ska lyfta
eller är du nöjd så länge den inte sjunker?
Med delaktiga och motiverade medarbetare får din verksamhet luft under vingarna!

För mer gratis mjukvara titta in till www.winsoft.se

Senast uppdaterad den 7 augusti 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco