Locale

( )
2 Röster

Locale-modulen är ett måste för alla som jobbar med projekt som måste hantera olika språk locales simultant, utan att vara bundet av datorns locale-inställningar. I den här modulen finner du funktioner för att konvertera olika datatyper till och från strängar så väl som funktioner för att validera strängar mot olika datatyper.

Ladda ner Donera Licens

Bli den förste att kommentera eller ställa en fråga om koden!

Här är ett exempel på hur den används:

Gränssnittet:

 • FormatLocaleDateTime(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As Date) As String
  Konverterar en date-variabel till en sträng innehållande datum och tid i den angivna locale:en.
 • FormatLocaleDate(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As Date) As String
  Konverterar en date-variabel till en sträng innehållande enbart datum i den angivna locale:en.
 • FormatLocaleTime(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As Date) As String
  Konverterar en date-variabel till en sträng innehållande enbart tiden i den angivna locale:en.
 • FormatLocaleLong(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As Long) As String
  Konverterar en long-variabel till en sträng i den angivna locale:en.
 • FormatLocaleDouble(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As Double, Optional ByVal NumDigits As Long = 2) As String
  Konverterar en double-variabel till en sträng i den angivna locale:en.
 • FormatLocaleCurrency(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As Currency, Optional ByVal NumDigits As Long = 2) As String
  Konverterar en currency-variabel till en sträng i den angivna locale:en.
 • FormatLocaleBoolean(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As Boolean) As String
  Konverterar en boolean-variabel till en sträng i den angivna locale:en.
 • GetLocaleInformation(ByVal LCID As Long, ByVal LCType As Long) As String
  Hämtar information om en angiven locale. 
 • GetDLLErrorDescription(ByVal ErrorNo As Long, ByVal LCID As Long) As String
  Hämtar DLL-felmeddelandet för ett angivet fel i en angiven locale.
  Använd för att visa system-felmeddelanden i valfritt språk.
 • ParseLocaleBoolean(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As String) As Boolean
  Tolkar en sträng i den angivna locale:en till en boolean-variabel.
 • IsLocaleBoolean(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As String) As Boolean
  Testar om en sträng är ett giltigt boolean-värde i den angivna locale:en.
 • ParseLocaleCurrency(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As String) As Currency
  Tolkar en sträng i den angivna locale:en till en Currency-variabel.
 • IsLocaleCurrency(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As String) As Boolean
  Testar om en sträng är ett giltigt currency-värde i den angivna locale:en.
 • ParseLocaleDate(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As String) As Date
  Tolkar en sträng i den angivna locale:en till en date-variabel.
 • IsLocaleDate(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As String) As Boolean
  Testar om en sträng är ett giltigt date-väde i den angivna locale:en.
 • ParseLocaleDouble(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As String) As Double
  Tolkar en sträng i den angivna locale:en till en double-variabel.
 • IsLocaleDouble(ByVal LCID As Long, ByVal Expression As String) As Boolean
  Testar om en sträng är ett giltigt double-värde i den angivna locale:en.
 • GetFloatRegEx(ByVal LCID As Long) As String
  Returnerar en sträng med ett regex-uttryck med vilket man kan validera om en sträng är ett giltigt flytalsvärde i den angivna locale:en.
 • GetIntegerRegEx(ByVal LCID As Long) As String
  Returnerar en sträng med ett regex-uttryck med vilket man kan validera om en sträng är ett giltigt heltalsvärde i den angivna locale:en.
 • GetJScriptParseLocaleDouble(ByVal LCID As Long)
  Returnerar en sträng med jscript som kan användas för att tolka en sträng i den angivna locale:en till ett double-värde. 
 • MakeLanguageID(ByVal usPrimaryLanguage As Long, usSubLanguage As Long) As Long
  Skapar ett LanguageID.
 • MakeLCID(ByVal wLanguageID As Long, ByVal wSortID As Long)
  Skapar ett LCID (Locale ID). 

Vill du att din verksamhet ska lyfta
eller är du nöjd så länge den inte sjunker?
Med delaktiga och motiverade medarbetare får din verksamhet luft under vingarna!

För mer gratis mjukvara titta in till www.winsoft.se

Senast uppdaterad den 7 augusti 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco