Cache

( )
3 Röster

Cache-klassen är en generell implementation av en cache. Den lagrar ett bestämt antal cache-objekt genom att kasta bort de minst använda emedan den behåller de mest frekvent använda.

Ladda ner Donera Licens

Bli den förste att kommentera eller ställa en fråga om koden!

Gränssnittet:

 • Add(Key as Variant, Data as Variant, Optional Cost as Double)
  Som du kanske misstänker används den här funktionen för att lägga till ett nytt objekt i chachen. Kostnaden (cost) är ett flyttal som används för att ge objekt i cachen olika värde. Objekt med ett högre värde behålls framför objekt med en lägre kostnad. Värdet 1 anses neutralt.
 • Exists(Key as Variant) as Bool
  Exists funktionen har två funktioner. Den första är att avgöra om ett objekt finns i cachen, den andra är att leta fram det.
 • GetItem() as Variant
  Den här funktionen hämtar det senaste objektet lokaliserat med Exists().
 • CacheHits() as Long
  Returnerar antalet gånger som Exists() har hittat ett objekt i cachen.
 • CacheMisses() as Long
  Returnerar antalet gånger som Exists() inte har hittat ett objekt i cachen.
 • CacheSuccessRatio() as Double
  Returnerar förhållandet mellan träffar och missar.
 • ResetStatistics()
  Nollställer statistiken.
 • Capacity as Long
  Returnerar eller sätter antalet objekt som skall lagras i cachen.

Vill du att din verksamhet ska lyfta
eller är du nöjd så länge den inte sjunker?
Med delaktiga och motiverade medarbetare får din verksamhet luft under vingarna!

För mer gratis mjukvara titta in till www.winsoft.se

Senast uppdaterad den 1 januari 2008
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco