Totalindex


Totalindex

Totalindexrapporten visar total värdet för hela ProMES projektet, det vill säga de positiva och negativa bidragen till din organisation från alla indikatorer, summerade.
Totalindexsidan är indelad i tre olika sektioner. Verktygsfältet, resultatgrafen och resultattabellen.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco