Topp-10 relevans


Topp-10 relevans

Topp-10 relevansrapporten listar topp 10 indikatorer som kan belöna din organisation mest, och topp 10 indikatorer som kan skada din organisation mest. Det här är de indikatorer som är viktigast att hålla ett öga på.
För varje indikator kan du se maximalt och minimalt möjligt resultat.
Staplarna visar resultatet för innevarande period, ju mer nålen är på den gröna sidan desto bättre resultat. Förutom den svarta nålen, som visar innevarande periods resultat, finns det även en grå nål som visar resultatet från föregående period. På så sätt kan du lätt hitta indikatorer vars resultat "rör sig åt fel håll".
Top-10 relevanssidan är indelad i tre sektioner. Verktygsfältet, topp 10 positiva indikatorer och topp 10 negativa indikatorer.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco