Summering


Summering

Summeringsrapporten visar flödet i ProMES-projektet från verksamhetsidén genom hela projektet ända fram till visionen.
Du får förutom maximalt och minimalt resultat för varje framgångsområde även se den innevarande periodens resultat. Detta aggregeras sedan ihop till totalindexet som visar det maximala och minimala resultatet möjligt att uppnå för hela organisationen, samt den nuvarande periodens faktiska resultat.
Summeringsidan är indelad i fem olika sektioner. Verktygsfältet, verksamhetsidén, framgångsområdena, total värdet och visionen.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco