Resultat


Resultat

Resultatsidan visar resultaten, för de senaste 12 perioderna, för en indikator och värdet som de resultaten har bidragit med till organisationen.
Resultatsidan är indelad i fyra olika sektioner. Verktygsfältet, resultatgrafen, effektivitetskurvan och resultattabellen.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco