Resultat per framgångsområde


Resultat per framgångsområde

Resultat per framgångsområderapporten visar resultatgrafen för varje indikator arrangerade per framgångsområde. Det finns också en stapel som visar resultatet för framgångsområdet som helhet och även en för ProMESprojektet som helhet.
Staplarna fungerar så här: ju mer nålen är på den gröna sidan desto bättre resultat.
Förutom den svarta nålen, som visar innevarande periods resultat, finns det även en grå nål som visar resultatet från föregående period. På så sätt kan du lätt hitta indikatorer vars resultat "rör sig åt fel håll".
Resultat per framgångsområdesidan är indelad i fyra olika sektioner. Verktygsfätet, framgångsområdena, staplarna och själva resultatgraferna.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco