Mätare


Mätare

Mätarerapporten visar indikatorerna som bensinmätare. Desto mer nålen är på den gröna sidan ju bättre resultat. Förutom den svarta nålen, som visar innevarande periods resultat, finns det även en grå nål som visar resultatet från föregående period. På så sätt kan du lätt hitta indikatorer vars resultat "rör sig åt fel håll".
Mätaresidan är indelad i två olika sektioner. Verktygsfätet och själva mätarna.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco