Mätare per framgångsområde


Mätare per framgångsområde

Mätare per framgångsområderapporten är väldigt lik mätarerapporten på så sätt att båda visar de olika indikatorerna som bensinmätare. Skillnaden ligger i hur mätarna är organiserade. I mätare per framgångsområderapporten är mätarna plaserade efter framgångsområde. Det finns också en stapel som visar resultatet för framgångsområdet som helhet och även en för ProMESprojektet som helhet. Mätarna och staplarna fungerar alla på samma sätt, ju mer nålen är på den gröna sidan desto bättre resultat.
Förutom den svarta nålen, som visar innevarande periods resultat, finns det även en grå nål som visar resultatet från föregående period. På så sätt kan du lätt hitta indikatorer vars resultat "rör sig åt fel håll".
Mätare per framgångsområdesidan är indelad i fyra olika sektioner. Verktygsfätet, framgångsområdena, staplarna och själva mätarna.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco