Inloggningssidan


Inloggningssidan

Inloggningssidan är det första som möter dig när du startar ProMES Navigator. Den här sidan fyller flera funktioner. Den första och viktigaste är att fråga dig efter ditt användarnamn och lösenord men den visar också vilken version av ProMES Navigator som körs och kan också användas för att visa meddelanden från server administratören och administratören för ProMES-projektet

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco