Indexträd


Indexträd

Indexträdrapporten visar totalindexet och alla delindex som bidrar till det. På så sätt kan du studera hur de olika delindexen bidrar till totalen. Det hjälper också fram insikten att även fast totalindexet ser bra ut, kan där finnas delindex som lämnar negativa bidrag. Det är därför det är så viktigt att inte bara stirra sig blind på totalresultatet.
Indexträdsidan är indelad i tre olika sektioner. Verktygsfältet, totalindexgrafen och delindexgraferna.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco