Indata


Indata

Indatasidan kan fritt designas av ProMES-projektets administratör. Här är ett exempel på hur den kan se ut.
Indatasidan är där du matar in data till ditt ProMES projekt. Det är ett väldigt flexibelt verktyg där ProMES-projektets administratör kan designa inmatningsformuläret på just precis det sätt som han eller hon vill. Data från ett inmatningsformulär kan användas för att skapa utdata till många olika indikatorer. På så sätt kan ett enda frågeformulär räcka för att samla in data till alla indikatorer.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco