Huvudmenyn


Huvudmenyn

Huvudmenysidan är delad i fyra delar. Verktygsfältet, verksamhetsidé, vision och den egentliga menyn med vilken du navigerar till de olika delarna av ProMES Navigator. Från huvudmenyn kommer du enkelt åt de olika framgångsområdena, indikatorerna och rapporterna.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco