Enkätsvarsfrekvenser


Enkätsvarsfrekvenser

Enkätsvarsfrekvensrapporten ger dig fördelningen av svar mellan de olika alternativen. Rapporten jobbar dirrekt mot den lagrade datan och visar således fältnamnen från databasen i namn-kolumnen. Du kommer att se en sektion för varje nummeriskt fält i databasen.
Enkätsvarsfrekvenssidan är indelad i tre olika sektioner. Verktygsfältet, panelen för dataurval och statistiken.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco