Enkätstatistik


Enkätstatistik

Enkätstatistikrapporten ger dig de mest rudimentära statistiska måtten från din data.
Rapporten jobbar dirrekt mot den lagrade datan och visar således fältnamnen från databasen i namn-kolumnen. Du kommer att se en rad för varje numeriskt fält i databasen och i varje rad kommer det visas sju värden.
Enkätstatistiksidan är indelad i tre olika sektioner. Verktygsfältet, panelen för dataurval och statistiken.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco