Effektivitetskurvor per framgångsområde


Effektivitetskurvor per framgångsområde

Effektivitetskurvor per framgångsområderapporten visar effektivitetskurvan för varje indikator arrangerade per framgångsområde. Det finns också en stapel som visar resultatet för framgångsområdet som helhet och även en för ProMESprojektet som helhet.
Staplarna fungerar så här: ju mer nålen är på den gröna sidan desto bättre resultat.
Förutom den svarta pricken, som visar innevarande periods resultat, finns det även två grå prickar som visar resultatet från föregående perioder. På så sätt kan du lätt hitta indikatorer vars resultat "rör sig åt fel håll".
Effektivitetskurvor per framgångsområdesidan är indelad i fyra olika sektioner. Verktygsfätet, framgångsområdena, staplarna och själva resultatgraferna.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco