Delindex


Delindex

Delindexet visar totalvärdet för ett framgångsområde, det vill säga de positiva och negativa bidragen till din organisation från alla indikatorer i framgångsområdet, summerade.
Delindexsidan är indelad i tre olika sektioner. Verktygsfältet, resultatgrafen och resultattabellen.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco