Avancerade mätare


Avancerade mätare

Avancerade mätarerapporten visar indikatorerna som bensinmätare. Skillnaden mellan mätarerapporten och avancerade mätarerapporten är att denhär visar mer information. I mätarerapporten var det nålens rörelse som indikerade om ett resultat var positivt eller negativt. I den avancerade mätarerapporten är det färgen under nålen som visar det genererade värdet för organisationen, desto grönare färg ju mer positivt värde och desto rödare färg ju mer negativt. Nålens rörelse illustrerar indikatorns uppmätta resultatet, och som du vet är ett högre resultat inte alltid bättre. Mätartavlans färg återspeglar effektivitetskurvan och i och med det får du även information om hur brant lutning den har under nålen och kan på så sätt bedömma om det är värt ansträngningen att öka resultatet för just den här indikatorn.
Låt oss ta ett exempel:
I det här fallet har indikatorn "Name of Indicator 3" ett bättre resultat än indikatorn "Name of Indicator 2" även fast nålen på "Name of Indicator 2" är längre åt höger, helt enkelt för att färgen under nålen på "Name of Indicator 3" är grönare.
Förutom den svarta nålen, som visar innevarande periods resultat, finns det även en grå nål som visar resultatet från föregående period. På så sätt kan du lätt hitta indikatorer vars resultat "rör sig åt fel håll".
Avancerade Mätaresidan är indelad i två olika sektioner. Verktygsfätet och själva mätarna.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco