Avancerade mätare per framgångsområde


Avancerade mätare per framgångsområde

Avancerade mätare per framgångsområderapporten är väldigt lik avancerade mätarerapporten på så sätt att båda visar de olika indikatorerna som bensinmätare. Skillnaden ligger i hur mätarna är organiserade. I avancerade mätare per framgångsområderapporten är mätarna plaserade efter framgångsområde. Det finns också en stapel som visar resultatet för framgångsområdet som helhet och även en för ProMESprojektet som helhet. I avancerade mätare per framgångsområderapporten är det färgen under nålen som visar det genererade värdet för organisationen, desto grönare färg ju mer positivt värde och desto rödare färg ju mer negativt. Nålens rörelse illustrerar indikatorns uppmätta resultatet, och som du vet är ett högre resultat inte alltid bättre. Mätartavlans färg återspeglar effektivitetskurvan och i och med det får du även information om hur brant lutning den har under nålen och kan på så sätt bedömma om det är värt ansträngningen att öka resultatet för just den här indikatorn.
Låt oss ta ett exempel:
I det här fallet har indikatorn "Name of Indicator 3" ett bättre resultat än indikatorn "Name of Indicator 2" även fast nålen på "Name of Indicator 2" är längre åt höger, helt enkelt för att färgen under nålen på "Name of Indicator 3" är grönare.
Staplarna fungerar så här: ju mer nålen är på den gröna sidan desto bättre resultat.
Förutom den svarta nålen, som visar innevarande periods resultat, finns det även en grå nål som visar resultatet från föregående period. På så sätt kan du lätt hitta indikatorer vars resultat "rör sig åt fel håll".
Avancerade mätare per framgångsområdesidan är indelad i fyra olika sektioner. Verktygsfätet, framgångsområdena, staplarna och själva mätarna.

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco