Inloggningssidan

Inloggningssidan är det första som möter dig.
Huvudmenyn

Enkel åtkomst till de olika framgångs-områdena, indikatorerna och rapporterna.
Indata

Indatasidan kan fritt designas av ProMES-projektets administratör.
Resultat

Resultatsidan visar en indikators resultat för de senaste 12 perioderna.
Delindex

Delindexet visar det totala värdet för ett helt framgångsområde.
Totalindex

Totalindexet visar det totala värdet för hela ProMES projektet.
Indexträd

Indexträdrapporten visar totalindexet och alla bidragande delindex.
Mätare

Mätarrapporten visar de olika indikatorerna som bensinmätare.
Avancerade mätare

Mätarrapporten visar de olika indikatorerna som bensinmätare.
Mätare per framgångsområde

Mätare per framgångsområderapporten visar de olika indikatorerna som bensinmätare arrangerade per framgångsområde.
Avancerade mätare per framgångsområde

Avancerade mätare per framgångsområderapporten visar de olika indikatorerna som bensinmätare arrangerade per framgångsområde.
Resultat per framgångsområde

Resultat per framgångsområderapporten visar resultatgraferna för de olika indikatorerna arrangerade per framgångsområde.
Effektivitetskurvor per framgångsområde

Effektivitetskurva per framgångsområderapporten visar effektivitetskurvorna för de olika indikatorerna arrangerade per framgångsområde.
Summering

Summeringsrapporten visar flödet i ProMES-projektet från verksamhetsidé genom hela projektet ända fram till visionen.
Topp-10 relevans

Topp-10 relevansrapporten listar de 20 viktigaste indikatorerna.
Enkätstatistik

Enkätstatistikrapporten ger dig de mest rudimentära statistiska måtten från din data.
Enkätsvarsfrekvenser

Enkätsvarsfrekvensrapporten ger dig fördelningen av svar mellan de olika alternativen.
Överlagrade indikatorer

The Indicator Overlay report lets you compare any indicator or objective to any other.
Överlagrade användare

The User Overlay report lets you compare any user or group to any other.
Översikt

The Outline report shows the current status of the entire ProMES-project.


Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco