ProMES Navigator

ProMES Navigator IT-stödet för ProMES.

"Balanced scorecard" (Viktade styrkort) är en term som många känner till emedan relativt få människor har hört talas om ProMES. ProMES är en förkortning av: Productivity Measurement and Enhacement System (Produktivitets mätnings och förbättrings system) och har många saker gemensamt med balanced scorecard. Den stora skillnaden är den att ProMES hanterar icke-linjära samband och har en vetenskapligt dokumenterad effekt.

Några av de organisationer som valt att använda ProMES-Navigator är:

  • Texas A&M University USA.
  • Die BAHN-BKK (tysk sjukförsäkrings org)
  • Försvarets materielverk
  • Fortum
  • Rikspolisstyrelsen
  • Luftfarsverket
  • Kommun
  • Landsting

Som med alla bra feedback system så krävs det en stor mängd manuellt arbete för att samla in data och skapa de feedbackraporter som skall diskuteras. Det är här ProMES Navigator kommer in. ProMES Navigator automatiserar arbetet med att samla in och sammanställa mätdata till raporter. ProMES Navigator är utvecklat i samarbete med Kenneth Malm på ProMES International Sweden AB och en av skaparna av ProMES, professor Robert D Pritchard.

ProMES ger ökad delaktighet och professionell feedback som skapar energigivande motivation, lärande och ökad värdeskapande förmåga i arbetet.

I Svenskt Näringslivs nyligen publicerade rapport "Möda är sällan sin egen lön" feb 2006 kan vi läsa att: "Många anställda saknar respons eller återkoppling om hur väl de utför sitt arbete". Nära hälften (av de 1.115 intervjuade) anser att de i ganska liten utsträckning får uppskattning från sina chefer för bättre arbetsresultat.

ProMES är en vetenskapligt utarbetad och dokumenterad feedback-metod, som nio forskargrupper i sju länder utvecklat, under ledning av professor Robert D Pritchard, (en av de ledande motivationsforskarna i världen, verksam vid University of Central Florida). ProMES har tillämpats och studerats, i allt från små till multinationella företag, i såväl privat som offentlig verksamhet.

Den samlade resultatbilden är häpnadsväckande god.

För vidare information om det internationella ProMES arbetet se: http://www.psych.ucf.edu/promes/

Nu kan ni också omsätta denna kunskap till praktisk verklighet i er organisation.
Och genom vårt IT-baserat stödsystem ProMES-Navigator få ni tillgång till fortlöpande professionell feedback i det dagliga arbetet. Grunden för motivation och en lärande och ständigt förbättrande organisation.

Genom ProMES-Navigator får ni inte bara löpande information om de aktuella resultatutfallen ni får också information om resultatens värdeskapande effekt. D.v.s. de konsekvenser så väl positiva som negativa som resultaten bidragit till.  

  • Alla organisationer vill att deras medarbetare skall prioritera rätt (investera tid och energi de arbetsinsatser som anses bidra till störst värde för organisationen).
  • Effektivitetskurvorna definierar genom tydliga ömsesidiga överenskommelser vilket värde som olika resultat/prestationer anses ge i relation till varandra beroende på aktuellt läge.

 D.V.S: Vika konsekvenser som olika och aktuella resultat/prestationer har för verksamheten.

outlinereport500.jpg

Genom att alla får tillgång till denna information kan den begränsade mängden tid och energi som finns till förfogande, systematiskt investeras i den områden där de gör mest nytta (skapar störst värden). Ja helt enkelt arbeta smartare och i större utsträckning med rätt saker.

ProMES optimerar er förmåga att använda era tillgängliga resurser och nå er mål.

Vi erbjuder er nu också en unik möjlighet att karlägga det motivationella hälsoläget i er organisation.

Med hjälp av MAP (Motivation Assessment Program) utvecklad av Professor Pritchard och hans forskargrupp kan vi snabb och kostnadseffektiv ge er en visuell beskrivning av det rådande motivations läget i er organisation och det bästa av allt en konkret handlingsplan för förbättring

För mer information besök http://www.promes.se
För professor Robert D Pritchards sida om ProMES Navigator besök http://promes.cos.ucf.edu/computerprogram.php

Senast uppdaterad den 5 juli 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco