ÖLL belönar ProMES-arbete

Ögonmottagningen på Lindesbergs lasarett årets mottagare av landstingets kvalitetspris Diamanten.

Kvalitetspriset har inrättats för att stimulera förbättringsarbetet i Örebro läns landsting.
Kvalitetspriset delades ut på landstingets kvalitetsdag den 23 oktober av landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, s, och landstingsdirektör Bo Anderson.
Priset består av en statyett utformad av konstnären Karin Ward, ett diplom och en prissumma på 50 000 kronor. 

Diamanten till bästa förbättringsprojekt.
Ögonmottagningen, Lindesbergs lasarett har i sitt förbättringsarbete fokuserat på hur medarbetarnas, patienternas och uppdragsgivares behov och förväntningar bättre kan tillgodoses. Med utgångspunkt från ett systematiskt och evidensbaserat arbetssätt (ProMES) kunde medarbetarna tillsammans vända den neråtgående trenden i verksamheten. Bland annat har man ökat tillgängligheten för patienterna och förbättrat medarbetarnas arbetsmiljö samtidigt som arbetet har blivit effektivare.

Gynnar patienten.
- Det är viktigt och värdefullt att ta tillvara och uppmuntra medarbetarnas vilja till förbättringsarbete. Det gynnar patienten att landstinget kan erbjuda en vård av hög kvalitet och effektivitet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Juryns motivering
Tolv ansökningar har lämnats in och av dessa valde en enhällig jury Ögonmottagningen, Lindesbergs lasarett till vinnare med följande motivering:
"En enhet som stått vid "randen" och som rest sig på ett beundransvärt sätt. Med ett systematiskt angreppssätt har de gått in i en process där mätningar i många parametrar och regelbunden feedback fört dem fram till imponerande resultat. Arbetet har resulterat i en dramatisk kapacitetsökning och dessutom ett lärande i organisationen. Deras engagemang och förmåga att inspirera känns och man blir glad av att ta del av deras arbete. "

Den oberoende juryn bestod av Ulf Andersson, kvalitetschef, Memeologen, Västerbottens läns landsting, Mats Bojestig, planeringsdirektör, Jönköpings läns landsting samt Marianne Olsson, projektledare för byggandet av Angereds närsjukhus och ordförande i Svenskt Forum för Vårdkvalitet.

Senast uppdaterad den 28 oktober 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco