Locale modul

Ny gratis VB 6 modul

Locale-modulen är ett måste för alla som jobbar med projekt som måste hantera olika språk locales simultant, utan att vara bundet av datorns locale-inställningar. I den här modulen finner du funktioner för att konvertera olika datatyper till och från strängar så väl som funktioner för att validera strängar mot olika datatyper.

Senast uppdaterad den 29 maj 2007
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco