Kommentarer

Nu kan du lämna kommentarer om gratiskoden

Vi inleder det nya året med att införa möjligheten till att lämna kommentarer om gratiskoden. På så sätt hoppas vi få återkoppling om vad ni andra som använder koden tycker om den, samt kanske lite förslag på ändringar eller förbättringar som ni skulle vilja se.

Lämna kommentarer genom att trycka på länken "0 Kommentar(er) »".

Ha ett gott nytt år!

Senast uppdaterad den 22 januari 2008
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco