Journal of Criminal Justice

I en kommande artikel i ”Journal of Criminal Justice” presenteras resultat från ett mycket framgångsrik tillämpning av ProMES inom Svensk polis

När kunniga och erfarna poliser får möjligeter att själva utforma ett strategiskt och systematiskt arbetssätt som de tror på, och då de mäter och följer upp sitt eget arbete på ett trovärdigt sätt, ger det resultat.

 Under ett antal år fick länstrafik polisen i Örebro län möjligeter att tillämpa ProMES i sitt arbete, detta gav dem möjligheter att skapa en betydligt tryggare och säkrare trafikmiljö på länets vägar.

Läs artikeln i sin helhet!

Senast uppdaterad den 18 mars 2008
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco