Journal of Applied Psychology

Läs den kommande artikeln i Journal of Applied Psychology redan nu. Den sammanvägda effekten från 83 ProMES-tillämpningar från olika delar av värden ingår i metaanalysen.

I en kommande artikel i Journal of Applied Psychology presenteras resultat från 20 års samlad forskning kring ProMES. I metaanalysen ingår 83 ProMES-tillämpningar från olika delar av värden, från såväl offentlig som privat.  

Den genomsnittliga effekt storleken för dessa 83 ProMES-tillämpningar är 1.44 (d-statistic) då styrkan i dessa beräknats.

Detta resultat (1.44) kan jämföras med 0.42 - 0.80 som är den effektstorlek som mer traditionella målstyrningstillämpningar givit i de metaanalyser som finns publicerade.  

Förutom att ProMES visat sig ha en mycket kraftfull och positiv effekt på verksamheters produktivitet och kvalitet visar också resultaten på en tydlig hälsofrämjande effekt bland de personer som skapat dessa resultat.

Du kan ladda ner artikeln redan nu, och bli en av de första som får möjligheten att läsa det senaste på forskningsfronten.

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad den 26 april 2011
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco