Bahn-BKK

ProMES Navigator till Bahn-BKK

Tyska Bahn-BKK köper ProMES-Navigator för att underlätta sin implementation av ProMES i hela organisationen.
ProMES-Navigator kommer att köras i ca 30 projekt runt om i tyskland.
Vi tackar Bahn-BKK för förtroendet och önskar den en god jul.

Senast uppdaterad den 20 december 2006
Copyright © 2006 Datomatic. All rights reserved

Powered by umbraco